Tijm&

Bedrijfsopvolging & Overnamebegeleiding

De bedrijfsopvolging en overnamebegeleiding bij een familiebedrijf verdient zorgvuldigheid en aandacht. Naast het belang van de onderneming speelt ook de familie een belangrijke rol.

Het familiebedrijf

Overnamebegeleiding van een familiebedrijf doen we in een aantal stappen.

We starten met het inventariseren van de wensen. Met de direct betrokkenen gaan we in gesprek, allereerst met de eigenaar en zijn/haar partner.

Daarnaast voeren we gesprekken met andere familieleden, meestal niet alleen met de beoogde opvolgers, maar ook met eventuele andere kinderen.
De uitkomsten en mogelijke oplossingsrichtingen bespreken we met de familie. Als de familie op een lijn zit en klaar is voor de volgende stap helpen verdiepende vragen om nog meer duidelijkheid te krijgen over de uitgangspunten. Bijvoorbeeld:

  • Wat is de strategie van het familiebedrijf voor de komende 10 jaar? Waar willen de potentiële opvolgers staan?
  • In hoeverre zijn de opvolgers klaar voor de opvolging?
  • Hoe wordt het bestuur van de onderneming vormgegeven? Hoe wordt het zeggenschap en het eigendom verdeeld?
  • Wat voor afspraken worden gemaakt over de onderlinge omgang binnen de familie? Is er behoefte aan een familiestatuut?

Als zowel de familie als het familiebedrijf klaar zijn voor het vervolg zetten we de afspraken op papier in samenspraak met een juridisch adviseur en leggen we de basis voor een nieuwe toekomst.

Andere expertises