Tijm&

Herstructurering

Wij helpen ondernemers in uiteenlopende sectoren bij het maken van ingewikkelde keuzes. In voor- en tegenspoed.

Herstructurering in tijden van tegenspoed​

De winstgevendheid van de onderneming kan op enig moment door allerlei oorzaken onder druk komen te staan. In sommige gevallen kunnen tegenslagen zelfs leiden tot een crisissituatie. Financiers en schuldeisers oefenen steeds meer druk uit, verlangen van alles en u komt niet meer aan ondernemen toe.

Tijm& Partners beschikt over jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemers bij de herstructurering van hun onderneming in stresssituaties. Essentieel hierbij is te herkennen of de financiële problematiek incidenteel of structureel van aard is.

Vaak zijn er meerdere routes mogelijk en elke route kent andere consequenties voor u als ondernemer. We wegen samen alle relevante opties af om te komen tot een gewenste situatie. Wij rekenen verschillende scenario’s door om te komen tot een uitgebalanceerd herstelplan.

Een herstructureringstraject is soms hectisch. Zo kunnen liquiditeitsproblemen tot spanningen leiden. Partijen vragen om duidelijkheid over de aard en omvang van de problematiek en hoe deze wordt opgelost. We creëren voor u inzicht én overzicht, communiceren tactvol en doortastend met alle betrokkenen en sturen planmatig aan op passende oplossingen.

Voorbeelden van onderwerpen waar we bij kunnen helpen:​

  • Creëren inzicht en overzicht
  • Regie terugkrijgen en behouden
  • Vertrouwensherstel stakeholders o.a. bank, crediteuren en Belastingdienst
  • Scenario analyse
  • Opstellen financieel onderbouwd herstelplan (IBR of Quickscan)
  • Klankbord op zowel korte als lange termijn

Andere expertises